Polska pomaga

Dawać ludziom nadzieję

– Działamy na zewnątrz. Pracujemy wśród ludzi, szczególnie wśród dzieci. Realizujemy charyzmat dziecięctwa duchowego i to jest dla nas najważniejsze dawać ludziom nadzieję – mówi s. Milena Widlińska, karmelitanka Dzieciątka Jezus w Sosnowcu.