Polska pomaga

Świadectwo Marcina

Mama Marcina opowiada o chorobie syna i o tym, jaką pomoc uzyskał od Caritas w Poznaniu.